ZONNEBLOEM vzw
WARME ZORG, BASALE ZORG,
SAMEN OP WEG, GROEIEN
WERKING


In Zonnebloem vzw bieden we handicapspecifieke zorg in de vorm van dagbesteding, dagopvang, verblijf, begeleiding, behandeling en training van het kind, de jongere en het gezin.

Elk kind en elke jongere krijgt specifieke zorg vanuit de basisprincipes van de basale stimulatie en de Bobath-therapie. Zonnebloem vzw is een open huis, waar het kind of de jongere echt centraal staat. Hij of zij krijgt alle kansen om zich te ontplooien in een ontwikkelingsgerichte of basale omgeving die de nodige basisveiligheid biedt en de gepaste afstemming zoekt.

Het gezin, en in het bijzonder de ouders, is essentieel in de ondersteuning. Samen met de ouders bouwen we een perspectief uit en versterken we de dynamiek van het gezin. We stellen ons respectvol op tegenover het gezin en werken er professioneel mee samen.Dagbesteding

    In de dagbesteding werkt een multidisciplinair team nauw samen: van opvoeders, kinesitherapeuten en logopedisten tot ergotherapeuten en verpleegkundigen. De combinatie van pedagogische, medische en therapeutische medewerkers zorgt ervoor dat het kind of de jongere zich optimaal kan ontwikkelen.

Bij dagbesteding is er aangepast en begeleid busvervoer beschikbaar.

De dienstverlening start elke weekdag om 7.30 uur en eindigt om 18 uur.Dagopvang - Behandeling - Training

    Zonnebloem vzw benadrukt de gezinsondersteuning bij de opvoeding van het kind of de jongere met een beperking. We leren het kind of de jongere en het gezin stapsgewijs hoe ze de verworven vaardigheden thuis integreren. We luisteren met veel aandacht naar de ouders en informeren en ondersteunen ze deskundig.Flexibel verblijf en opvang

    Zonnebloem vzw biedt ook opvang (overdag) en verblijf (nacht) aan. U kan op een heel flexibele manier van dat aanbod gebruikmaken:

  • Overdag, 's nachts, weekdag, weekenddag, feestdag of tijdens de (school)vakanties.
  • Sporadisch of op regelmatige basis (bv. op een schoolvrije dag, een weekendverblijf bij een uitstap van de ouders, in combinatie met een school enkele nachten in de week, of vaste momenten in de schoolvakantie, een weekend/maand).

Deskundige opvoeders zorgen dat elk kind of elke jongere zichzelf kan ontplooien in een huiselijke leefgroep. De samenstelling van de leefgroepen gebeurt in functie van de mogelijkheden en de beperkingen van het kind/de jongere én de grootte van de verblijfsaanvragen. In vakantieperiodes breiden we ons aanbod steeds uit. Er is een groepswerking met een gevarieerd activiteitenaanbod en persoonlijke accenten.

Ambulante en Mobiele Begeleiding

    Zonnebloem vzw wil gezinnen in de zorg voor een kind met een beperking ondersteunen. Vanuit specifieke vragen en verwachtingen van de gezinsleden, starten wij een begeleiding in Zonnebloem vzw of aan huis op. Ook het ruimere netwerk van school, grootouders en persoonlijke assistenten kunnen wij begeleiden.

We bieden pedagogische, therapeutische en medische kennis, vaardigheden en inzichten aan, op maat van het kind.

Zonnebloem vzw wil daarbij ook de handicapspecifieke vragen van kinderverzorgers in een kinderdagverblijf, van onthaalouders, van medewerkers en pleegouders in een pleeggezinnendienst, van leerkrachten in een school, van medewerkers uit eerstelijnszorg, enz. beantwoorden via praktische informatie en outreach.