ZONNEBLOEM vzw
WARME ZORG, BASALE ZORG,
SAMEN OP WEG, GROEIEN
WIE ZIJN WE?


Zonnebloem vzw is een multifunctioneel centrum (MFC) voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar met een beperking in Heule-Kortrijk.

Zonnebloem vzw biedt verschillende modules aan:

  • Schoolvervangende dagopvang (= dagbesteding)
  • Schoolaanvullende dagopvang (in combinatie met een school)
  • Weekend- en vakantieopvang
  • Verblijf en crisisverblijf
  • Zorginkoop via het persoonlijk assistentiebudget is altijd mogelijk
  • Begeleiding (thuis of in Zonnebloem vzw zelf)
  • Behandeling en training
VOOR WIE ZIJN WE ER?

We bieden zorg aan kinderen en jongeren met een beperking.

Er is dagbesteding voor kinderen met een matig tot diep verstandelijke beperking of een ernstige meervoudige beperking.

De andere modules bereiken alle kinderen en jongeren met een beperking (bv. autisme, verstandelijke beperking, motorische beperking, meervoudige beperking ... ).

Ook jongvolwassenen met een meervoudige beperking zijn heel welkom.

U kan rechtstreeks van de hulpverlening gebruikmaken (RTH) of via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de Integrale Toegangspoort.

Bel of mail gerust de sociale dienst (algemeen@zonnebloemvzw.be of 056/35 73 18) voor vragen of een gesprek over het aanbod in Zonnebloem vzw.