ZONNEBLOEM vzw
WARME ZORG, BASALE ZORG,
SAMEN OP WEG, GROEIEN
MISSIE

Onze missie (of kernopdracht)

Zonnebloem biedt met hart en ziel warme professionele zorg aan kinderen en gezinnen, vanuit een geloof in de mogelijkheden van ieder kind.

Zonnebloem en zijn medewerkers,


  • streven naar een kwaliteitsvol leven van de kinderen en jongeren waarbij het geluk van ieder kind voorop gesteld wordt.
  • ondersteunen professioneel kinderen en jongeren in hun ontwikkeling en beleving.
  • gaan samen op weg met gezinnen om hen te versterken in de persoonlijke ondersteuning van hun kind.


Onze visie

Zonnebloem biedt met hart en ziel warme professionele zorg aan kinderen en gezinnen vanuit een geloof in de mogelijkheden van ieder kind.

Ons symbool is bewust getekend ...
Zwart-wit logo De tedere maar krachtige bloem geeft het kind of de jongere met een beperking weer. Zijn of haar kwaliteit van leven staat centraal. We streven naar een gelukkig kind of jongere die in relatie met anderen zijn wensen beluisterd ziet.De bloem ontluikt vanuit zijn basis. Ieder kind draagt unieke ontwikkelingsmogelijkheden in zich. Onze medewerkers werken vanuit een basale houding waarbij op een veilige en warme manier bewust afgestemd wordt op het kind of de jongere.Het kind of de jongere leert om zichzelf te ervaren en zich open te stellen voor de beleving van de rijkdom van het dagelijks leven tijdens het spelen, eten en drinken, feesten, verzorgen...

De bloem ontplooit zich naar buiten toe. Op verschillende levensdomeinen wordt het kind op jonge leeftijd gestimuleerd door deskundige medewerkers. Ieder kind volgt hierbij zijn persoonlijk ontwikkelingstraject op zijn eigen tempo. Ook de eigenheid en het ritme van het gezin worden gerespecteerd.

We werken vanuit een kring van nabije professionele medewerkers die multidisciplinair samenwerken. We bieden zo optimaal mogelijke zorg op maat en comfort in een aangepaste sfeervolle omgeving die groeikansen biedt en ervaringen verruimt.Het zwevend dak boven de bloem verwijst naar ons streven om een open huis voor ouders te zijn. We gaan samen op weg met gezinnen om hen te versterken in de persoonlijke ondersteuning van hun kind. We werken in een geborgen sfeer van positieve openheid met aandacht voor privacy. De ouders worden als ervaringsdeskundigen nauw betrokken bij de zorgplanning. We stemmen ons flexibel af op hun ondersteuningsbehoeften, wensen en keuzes.Samen met de ouders als partner bouwen we een persoonlijk perspectief uit en versterken we de dynamiek van het gezin.

Hiervoor werken we ook samen met andere partners in de zorg zoals thuisbegeleidingsdiensten, scholen, artsen, universitaire ziekenhuizen, referentiecentra, Kind en Gezin, Centra Welzijnswerk...
Deze diensten kunnen eveneens beroep doen op onze ervaring en kennis.

Vrijwilligers zijn ingeschakeld in onze werking. Hun betrokkenheid en engagement biedt een fijne meerwaarde tijdens activiteiten en uitstappen.Zonnebloem is ingebed in de Kortrijkse regio en profileert zich in de ruimere omgeving.

Onze organisatie is gegroeid uit de Christelijke inspiratie van de Zusters van Liefde uit Heule en staat open voor alle geloofsovertuigingen. Een respectvolle basishouding met erkenning van de authenticiteit van ieder kind staat centraal.

Onze waarden

Zonnebloem vzw en haar medewerkers

  • Draagt warme zorg met hart en ziel
  • Biedt een open huis voor ouders
  • Gaat uit van een respectvolle basishouding
  • Is professioneel verbonden met de gezinnen
  • Heeft aandacht voor privacy