ZONNEBLOEM vzw
WARME ZORG, BASALE ZORG,
SAMEN OP WEG, GROEIEN
WIE ZIJN WE?
    Wij zijn een organisatie in Heule (Kortrijk) die zorg draagt voor kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar met een beperking.

Ons uitgangspunt is het versterken van gezinnen in de persoonlijke zorg om hun kind. Samen met hen gaan we op zoek naar een zo optimaal mogelijke ondersteuning op maat.

We zijn een multifunctioneel centrum (MFC). Dit betekent dat we verschillende modules aanbieden waartussen vlot geschakeld kan worden, namelijk:

  • Dagbesteding (schoolvervangend)
  • Dagopvang (schoolaanvullend) tijdens weekends, vakanties en feestdagen
  • Verblijf
  • Crisisopvang
  • Dienst bij-ZON-der: Begeleiding (ambulant of mobiel)

Daarnaast hebben we een outreach werking (vorming aan ouders/mantelzorgers, professionelen, vrijwilligers, studenten, geïnteresseerden…) en bieden we GIO of Globaal Individuele Ondersteuning aan (intensief ondersteuningstraject voor kinderen en hun netwerk bij bepaalde overgangsmomenten).
VOOR WIE ZIJN WE ER?

    Er is dagbesteding (= tijdens de schooluren) voor:

  • Jonge kinderen (vanaf 0 jaar) met bijzondere ontwikkelingsnoden: zij krijgen een extra ontwikkelingsstimulerend aanbod.
  • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen (0-25 jaar) met meervoudige beperkingen. Zij krijgen een stimulerend en/of belevingsgericht aanbod op maat.De andere modules (= dagopvang en verblijf buiten de schooluren, begeleiding etc) bereiken alle kinderen en jongeren met een beperking (bv. autisme, verstandelijke beperking, motorische beperking, meervoudige beperking...).


We bieden zowel Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (NRTH) als Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) aan. Inkopen van zorg via het Persoonlijk AssistentieBudget (PAB) is mogelijk.


Onze collega’s van de sociale dienst gaan samen met u op zoek naar antwoorden op uw vragen. U kan hen tijdens kantooruren bereiken voor meer info of een afspraak (zie contact).


De outreach werking is er voor professionele hulpverleners, vrijwilligers, studenten en andere geïnteresseerden die graag (in groep) een vorming willen volgen.


Onze GIO ondersteuning is gericht naar kinderen van 0 tot 7 jaar én hun context (gezin, kinderopvang/onthaalouder, inclusief onderwijs) tijdens overgangsmomenten zoals bv. de overstap van thuis naar de crèche.